Yaratıcı Nesiller

REHBERLİK


» YARATICI NESİLLER REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ

1

Yaratıcı Nesiller Rehberlik Birimi olarak amacımız; öğrencilerimizin bilişsel, dilsel, psiko-motor, sosyal ve duygusal gelişimlerini takip ederek bireysel ve önleyici rehberlik hizmeti sunmaktır.


 ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR


1.Oryantasyon Çalışmaları: Okula uyum sürecinde sorun yaşayan, anne babasından ayrılma konusunda aşırı endişelere sahip çocukların okula uyumlarının sağlanması.


2.Ölçme-Değerlendirme Çalışmaları: Dönem boyunca çocuklarımızın gelişimlerini takip etmek amacıyla;


-Denver II Gelişim Testi


-Wisc-r Çocuklar için Zeka Testi


-Louisa Duss Psikolojik Hikayeler Testi


-Goodenough-Bir insan resmi çiz testi


3.Değerler Eğitimi


4.İletişim Becerileri Geliştirme Programı: 22 oturumdan oluşan grup çalışması


5.Dramatik Grup Çalışmaları


6.Gözlem ve Değerlendirme Raporları


 VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR


1.Veli Görüşmeleri: Velinin veya kurumun ihtiyaçları doğrultusunda psikolojik destek vermek amaçlı yapılan çalışmalardır.


2.Seminerler: Kurumun ve ailelerinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen konular hakkında verilen seminerlerdir.


3.Anne Çocuk Okulu: AÇEV’in önderliğinde geliştirilen 3-6 yaş çocuklarının gelişim basamakları hakkında anneleri bilgilendirmeye yönelik seminerlerdir.


 


ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR


1.Bireysel Görüşmeler: Öğretmenlerle yapılan öğrenciler hakkında bilgi almayı amaçlayan görüşmelerdir.


2.Seminerler: Değişen eğitim ekolleri hakkında öğretmenlerin bilgilendirilmesine yönelik seminerlerle,öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan seminerlerdir.